Şirketler , Opet Otobil Taşıt Tanıma Sistemi’ne başvuru yapar ve Opet yetkilisiyle anlaşma sağlanır.

Opet Otobil Taşıt Tanıma Ünitesi anlaşma sağlandıktan sonra Opet tarafından müşteriye gönderilir.

Gönderilen Taşıt Tanıma Ünitesi anlaşmalı noktalarda araca monte edilir.

Taşıt, Opet istasyonlarındaki ön saha çalışanları tarafından arka camdaki Otobil logosu sayesinde tanınır ve Otobil pompalarına yönlendirilir.

Müşteri Otobil pompasına yanaştığında ön saha çalışanı yakıt tabancasını aracın deposuna sokar. Aracın Depo ağzına monte edilen Otobil Akıllı Halka ile pompa iletişime geçer. Yapılan dolum, pompadaki akıllı sistem üzerinden Opet merkez bilgisayarlarına gönderilir. Hangi türde yakıt alındığı, miktarı ve zamanı Opet merkezi veri bankasına kaydedilir.

İşlem tamamlandığında dolum fişi basılır. Bu fiş ön saha çalışanı tarafından müşteriye verilir.

Opet Otobil Taşıt Tanıma Sistemi kapsamındaki yakıt tüketimi her ayın 15’i ve son günü Opet tarafından faturalanır. Bu faturalar, fatura tarihinden 10 gün sonra müşterinin anlaşmalı bankalardaki Opet’e tanımlanmış hesaptan otomatik olarak tahsil edilir.

Opet Otobil Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili tüm işlemleri online olarak yönetebilirsiniz.