Gizlilik Sözleşmesi

 
Süleyman Sevimli Petrol Tur.Nak. İns. Gida San. ve Tic.Ltd.Sti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz yukarıdaki kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınızı kullanmak amacıyla Portakallik Mahallesi Menderesbulvari No:434 RİZE adresinde bulunan Süleyman Sevimli Petrol Tur.Nak. İns. Gida San. ve Tic.Ltd.Sti.'ye yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Süleyman Sevimli Petrol , başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Süleyman Sevimli Petrol için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.